اخبار و اطلاعیه ها
سامانه جهت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 باز شده است و دانشجویانی که حداکثر تا 21 ...
برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 واحد سپیدان انتخاب واحد : 10 تا 21 ...
مهلت دفاع از پایان نامه بدون نیاز به تمدید در ترم مهر تا 23 شهریورماه 1397 می ...
برای ورودی های 1395 به بعد نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن ...
از ورزشکاران رشته های دو میدانی و تنیس روی میز علاقه مند شرکت در مسابقات تقاضا می شود ...
کلیه کلاس های درس مهندس فقیه ملک مرزبان دوشنبه اول آبان ماه برگزار نمی گردد
سامانه (سقا) برای ثبت و دریافت مجوز خروج اربعین برای دانشجویان به نشانی www.sagha-noor.ir  ...