اخبار و اطلاعیه ها
معرفی همایش   تحولات پرشتاب و فراگير عرصه‌هاي حيات و زندگي، پيچيدگي‌هاي ...
                                            ...
  شیوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات و ارزشیابی اساتید در آموزشیار شیوه ...
✅ #اطلاعیه‌    ‼️ دانشجویان گرامی لطفا دقت کنید بعد از پرداخت مبلغ در درگاه ...
در صورت داشتن بدهی ارزشیابی استاد و دریافت کارت امتحانی برای شما فعال نخواهد شد، لذا ...
یکشنبه(23/06/99): ورودی های 96 و ماقبل ساعت 15 تا 21 دوشنبه(24/06/99): ورودی های 97 و 98 ساعت 15 تا 21