اخبار و اطلاعیه ها
یکشنبه(23/06/99): ورودی های 96 و ماقبل ساعت 15 تا 21 دوشنبه(24/06/99): ورودی های 97 و 98 ساعت 15 تا 21
به اطلاع  دانشجویان عزیز می رساند که سامانه سیدا در کل کشور از تاریخ ۴ مرداد لغایت ۱۵ ...
دانشجویان در حین تحصیل بیمه بازنشستگی پرداخت کنند   دانشجویان می توانند در مدت ...
قابل توجه دانشجویان گرامی با توجه به برگزاری حضوری امتحانات و تغییرات پیش آمده در ...
دانشجویان محترم  هرچه سریعتر نسبت به پرداخت شهریه خود ازطریق واریز اینترنتی جهت ...
شیوه نامه‌ی تکمیلی یکپارچه‌سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلي تمامی دانشجویان ...
با توجه به تغییرات پیش آمده در تاریخ امتحانات جهت دریافت کارت ورود به جلسه پرداخت بدهی ...