رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
مقطع کاردانی پیوسته
40116 - الكترونيك-الكترونيك عمومي
40130 - الكتروتكنيك - برق صنعتي
41022 - كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر
40428 - عمران-كارهاي عمومي ساختمان
40433 - معماری-نقشه کشی معماری
مقطع کاردانی نا پیوسته
مقطع کارشناسی پیوسته
41002 - مهندسي كامپيوتر- نرم افزار
60202 - مهندسي معماري
20632 - علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی
20706 - روانشناسی
21612 - مشاوره و راهنمایی
مقطع کارشناسی نا پیوسته
40135 - مهندسي تكنولوژي برق- قدرت
40137 - مهندسي تكنولوژي كنترل - ابزار دقيق
41013 - مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر
60209 - علمي كاربردي معماري
70402 - مهندسي اجرايي عمران
40134 - مهندسی تکنولوژی الکترونیک
مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
41002 - مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
41024 - مهندسی فن آوری اطلاعات - تجارت الکترونیک
40101 - مهندسی برق - الکترونیک
40123 - مهندسی برق - قدرت
40444 - مهندسی عمران - ژئوتکنیک
40485 - مهندسی عمران - سازه
20312 - آموزش زبان انگلیسی
20315 - مترجمی زبان انگلیسی
21254 - مدیریت بازرگانی - بازاریابی
60202 - مهندسی معماری ورودی 96 و ماقبل
60115 - پژوهش هنر
60311 - کارگردانی - نمایش
20634 - تحقیقات آموزشی
21364 - کارآفرینی کسب و کار جدید
152 - مهندسی معماری- ارشد ورودی 97 به بعد
مقطع دکترا