عدم تشکیل کلاس دکتر مهرداد رضایی
ارسال شده در تاریخ
1396/07/10
05 و 59 دقیقه

کلاسهای دکتر مهرداد رضایی در روز سه شنبه 96/7/11 برگزار نمی گردد کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد./