برگزاری ششمین دوره مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان
ارسال شده در تاریخ
1396/07/11
01 و 51 دقیقه

 

http://robo6.iausdj.ac.ir/