فرم تقاضای تخفيف شهريه دانشجویی
ارسال شده در تاریخ
1396/07/17
07 و 01 دقیقه

فرم تقاضای تخفيف شهريه دانشجویی

دانشجوی گرامی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان بر اساس بخشنامه تخفيف شهريه دانشجويي،به تعداد محدودی از دانشجويان که واجد شرايط می باشند پس از جمع آوری تقاضاها و بررسی آنها در کميته تخفيف مبلغی از شهريه را تخفيف می دهد.لازم به ذکر است بودجه در نظر گرفته شده بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی برای هر واحد دانشگاهی متفاوت و محدود می باشد.به اين نکته توجه نماييد که ميزان تخفيف هيچ کدام از موارد مندرج در بند ب اين تقاضا نامه مشخص نبوده و ميزان آن توسط شورای تخفيف اعلام می گردد. لذا خواهشمند است ضمن دقت در تکميل اطلاعات خواسته شده چنانچه اسناد و مدارکی نيز در ارتباط با درخواست تخفيف خود داريد آن را ضميمه کرده و شماره فرم تخفيف را جهت پيگيری بخاطر بسپاريد.

نکات قابل توجه

1-برای کسانی که بیش از یک دانشجو در خانواده مشغول به تحصیل دارند ارائه گواهی اشتغال به تحصیل خود و دانشجو/دانشجویان دیگر و تصویر صفحه اول شناسنامه الزامی است.

2-دانشجويان محترم توجه داشته باشند که هر مورد را که مشخص می نمايند مدرک يا اسنادی دال بر اثبات موضوع ارائه نمايند.
3-پس از پر کردن فرم تخفيف و ثبت آن ،فرم مورد نظر را پرينت گرفته و همراه با مدارک خواسته شده به کارشناس مربوطه تحويل نماييد.عدم ارائه مدارک بصورت مشخص و کامل موجب ابطال فرم می گردد.توجه داشته باشيد پس از تحويل فرم به کارشناس مربوطه حتما رسيد با کد رهگيری دريافت نماييد.

دانلود فرم