عدم برگزاری کلاس های درس سرکار خانم دکتر مصطفوی و سرکار خانم دکتر اکسیر
ارسال شده در تاریخ
1396/08/01
00 و 57 دقیقه

کلیه کلاس های درس سرکار خانم دکتر مصطفوی و سرکار خانم دکتر اکسیر دوشنبه اول آبان ماه برگزار نمی گردد