قابل توجه دانشجویان ورزشکار رشته های دو میدانی
ارسال شده در تاریخ
1396/09/11
05 و 09 دقیقه

از ورزشکاران رشته های دو میدانی و تنیس روی میز علاقه مند شرکت در مسابقات تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 11 آذرماه با مهندس نوروزی مسئول تربیت بدنی واحد  تماس بگیرند

شماره تماس : 09179809807