معافیت از 2.5 درصد شهریه برای دانشجویانی که تا 21 شهریورماه ....
ارسال شده در تاریخ
1397/06/11
05 و 21 دقیقه

سامانه جهت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 باز شده است و دانشجویانی که حداکثر تا 21 شهریورماه انتخاب واحد کنند از 2.5 درصد افزایش شهریه معاف خواهند شد.

دانشجویان کارشناسی ارشد جهت تمدید پایان نامه نیز صرفاً در این بازه زمانی امکان ثبت تمدید پایان نامه را دارند.