آخرین مهلت حذف و اضافه و تمدید پایان نامه
ارسال شده در تاریخ
1397/07/09
06 و 20 دقیقه


اطلاعیه مهم حذف و اضافه

 

🔹قابل توجه دانشجویان ارجمند کلیه مقاطع

 

🔹با توجه به سراسری بودن سامانه آموزش، در بازه زمانی ۷ تا ۱۱ مهر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایید

 

🔹دانشجویانی که عدم مراجعه داشته باشند، آیین نامه های آموزشی در خصوص آنها اعمال خواهد شد و کلیه مسئولیت های آن (سنوات، مرخصی، ...) بر عهده دانشجو خواهد بود.

 

🔹مجددا تاکید می شود زمانبندی باز بودن سامانه در اختیار هیچ یک از واحد ها نمی باشد و پس از این تاریخ هیچ گونه مسئولیتی متوجه واحدها نخواهد بو‌د.

 

🔹چنانچه در ترم های قبل واحد پایان نامه (یا رساله) را انتخاب نموده اید و در ترم جاری قصد دفاع دارید، الزامی است مجددا نسبت به "تمدید پایان نامه" اقدام فرمائید.

 

🔹بر اساس قوانین، بدون انتخاب واحد در ترم جاری، دانشجو "مشغول به تحصیل" محسوب نشده و امکان دفاع میسر نخواهد بود

 

🔹دانشجویان کارشناسی ارشدی که در مقطع (یا مقاطع) قبلی درس وصایا را اخذ ننموده اند، ضرروی است درس مذکور را انتخاب نمایند