تغییر ساعت درس اصول سرپرستی دکتر صمدی
ارسال شده در تاریخ
1397/07/30
07 و 45 دقیقه

کلاس درس اصول سرپرستی دکتر صمدی دوشنبه 7 آبان 97 از ساعت 15:30 الی 17 برگزار می گردد.(استثناعاً همین تاریخ)