برگزار نشدن درس وصایای امام جناب آقای حسین حق پرست
ارسال شده در تاریخ
1397/08/23
01 و 21 دقیقه

کلاس درس وصایای امام جناب آقای حسین حق پرست  پنج شنبه 24 آبان ماه 97 برگزار نمی گردد.