آخرین مهلت تحویل مستندات و ثبت نمره کارآموزی، پروژه، طرح نهایی و سمینار
ارسال شده در تاریخ
1397/10/01
00 و 33 دقیقه

 

                                                                                                                              بنام خدا

اطلاعیه

 قابل توجه دانشجویانی که دروس پروژه، کارآموزی و طرح نهایی کاردانی و کارشناسی و سمینار کارشناسی ارشد را در ترم تابستان و نیمسال دوم 97-96  اخذ نموده اند:

آخرین مهلت تحویل مستندات مربوط به این دروس و ثبت نمره تا قبل از امتحانات ترم جاری(10 دیماه) می باشد.

در غیر این صورت دانشجو موظف  است مجدداً این دروس را انتخاب واحد نماید.