مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارسال شده در تاریخ
1397/10/17
02 و 45 دقیقه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد آماده دفاع از پایان‌ نامه
 
به اطلاع می رساند‌ که آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در‌ ترم جاری بدون نیاز به تمدید ترم آتی حداکثر تا ۵ بهمن ماه ۹۷ می باشد. 
 
فرمهای آمادگی دفاع را از سایت دانشگاه دانلود (http://www.sepidan.com/index.php?DISP=list&catid=49)و به امضای استاد راهنما، مدیر گروه، داور داخل و خارج (توسط مدیر گروه تعیین‌میشوند) رسانده و به آقای تجلی در حوزه پژوهش تحویل نمایید. همچنین فرم شماره ۵ باید به تایید آموزش برسد و تسویه حساب‌مالی انجام شود.
 
نکته مهم اینکه کلیه امور فوق الذکر باید حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ دفاع انجام شود. 
 
با توجه به ترافیک جلسات دفاع در روزهای پایانی مهلت تعیین شده، توصیه میشود که در اسرع وقت نسبت به دفاع از پایان نامه اقدام نمایید تا مشمول تمدید نشوید. 
 
با تشکر‌