تاریخ و توصیه های مهم در خصوص حذف و اضافه نیمسال دوم 98-97
ارسال شده در تاریخ
1397/11/27
23 و 36 دقیقه

اطلاعیه بسیار مهم...

🔺شروع حذف و اضافه از  شنبه مورخ ۲۷  بهمن الی ۲ اسفند ماه می باشد و توصیه های ضروری در این خصوص:

🔹دانشجویانی که تاکنون هیچ مراجعه ای نداشته اند حداکثر تا ۲۹ بهمن ماه فرصت انتخاب واحد دارند و مسئولیت عدم ارائه دروس پس از این تاریخ بعهده دانشجو می باشد.

🔹با توجه به سراسری بودن سامانه آموزش، در بازه مقرر نسبت به حذف و اضافه و انتخاب واحد اقدام نمایید.

🔹دانشجویانی که عدم مراجعه داشته باشند، آیین نامه های آموزشی در خصوص ایشان اعمال خواهد شد و کلیه مسئولیت های آن (سنوات، مرخصی، ...) بر عهده دانشجو خواهد بود. مجددا تاکید می شود زمانبندی دسترسی سامانه در اختیار واحد نمی باشد.

🔹چنانچه در ترم های قبل واحد پایان نامه (یا رساله) را انتخاب نموده اید و در ترم جاری قصد دفاع دارید، الزامی است مجددا نسبت به "تمدید پایان نامه" اقدام فرمائید. بدیهی است بدون انتخاب واحد در ترم جاری، دانشجو "مشغول به تحصیل" محسوب نشده و امکان دفاع میسر نخواهد بود.

🔹دانشجویان کارشناسی ارشدی که در مقطع (یا مقاطع) قبلی درس وصایا را نگذرانده اند، ضرروی است درس مذکور را اخذ نمایند.

🔹 دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی، چنانچه بر اساس چارت ترمی پیش نرفته اند، برای بررسی وضعیت خود و اطمینان از پاس نمودن تمامی دروس، به کارشناس مربوطه آموزش مراجعه نمایند.

🔹 چناچه برخی از دانشجویان ارجمند به دلیل مشکلات مالی عدم مراجعه داشته اند، برای تعیین تکلیف به معاونت توسعه و مدیریت منابع (اداری-مالی) مراجعه فرمایند.