لزوم همراه داشتن کارت ورود به جلسه جهت شرکت در امتحانات میان ترم
ارسال شده در تاریخ
1398/02/03
02 و 10 دقیقه

قابل توجه دانشجویان گرامی:

با توجه به لزوم همراه داشتن کارت ورود به جلسه جهت شرکت در امتحانات میان ترم جهت دریافت آن هر چه سریعتر به پورتال خود مراجعه نمایید.