تخفیف شهریه دانشجویی
ارسال شده در تاریخ
1398/08/11
07 و 39 دقیقه

با سلام. دانشجویان متقاضی تخفیف شهریه، پس از مطالعه آیین نامه تخفیفات(پیوست)، در صورت دارا بودن شرایط تخفیف، با پر کردن فرم مربوطه(پیوست) و ارائه مستندات لازم حداکثر تا آخر آذر ماه جهت تحویل مدارک به امور دانشجویی واحد سپیدان مراجعه نمایند.