سلف سرویس
ارسال شده در تاریخ
1398/09/09
06 و 15 دقیقه

دانشجویان متقاضی غذای دانشجویی با مراجعه به سامانه سیدا بخش سلف سرویس و پس از پرداخت اینترنتی هزینه غذا ، نسبت به رزرو یا حذف ناهار هر روز حداکثر تا ساعت 14 روز قبل اقدام  نمایند. در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکل فقط در ساعات اداری به دفتر مدیر امور دانشجویی واحد سپیدان مراجعه نموده یا با شماره 07136723975 تماس بگیرند.

امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان