وام شهریه
ارسال شده در تاریخ
1398/09/19
04 و 45 دقیقه

دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه وزارت علوم، تا پایان روز  98/9/19 به سایت https://bp.swf.ir/ مراجعه نموده و ثبت نام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای مددالهی به شماره 09177209748 تماس بگیرید.