تاریخ آزمون مسابقات قرآن و عترت
ارسال شده در تاریخ
1398/09/25
04 و 22 دقیقه

قابل توجه دانشجویان و استادان گرامی:

آزمون کتبی مسابقات قرآن و عترت راس ساعت 10 صبح سه شنبه 98/09/26 در ساختمان آموزشی واحد سپیدان برگزار می گردد.