ورزش تیلاپس
ارسال شده در تاریخ
1398/11/05
03 و 35 دقیقه
باسلام.
به اطلاع خواهران محترم می رساند اولین جلسه ورزش پیلاتس، راس ساعت 11 صبح مورخ 7 بهمن ماه در سالن شهید صاحب کرم برگزار می گردد.
هزینه هر نفر 15 هزار تومان.
بسیج دانشجویی خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان.