اولین فراخوان طرح جوانه
ارسال شده در تاریخ
1399/01/30
02 و 21 دقیقه
🔶🔷🔸🔹 طرح جوانه 🔹🔸🔷🔶
 
قابل توجه همکاران محترم واحدهای استان فارس
 
🔹 اولین فراخوان طرح جوانه، به منظور بسط و توسعه توان ملی در نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های کشور به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقا ظرفیت توسعه فنّاوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فنّاور در جهت تولید نمونه اولیه (MVP)، جهت آگاهی همکاران محترم معرفی می گردد.
 
🔹 دفتر امور فنّاوری وزارت عتف از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فنّاورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه حمایت می‌کند.
 
🔹️ استان فارس به عنوان یکی از استان های منتخب در اجرای مقدماتی این طرح بوده و با پیگیری صورت گرفته از طریق پارک علم و فناوری فارس، مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی نیز در کنار مراکز آموزش عالی عتف، می توانند با ارائه درخواست خود، در صورت کسب امتیازات لازم، از مزایای این طرح استفاده کنند.
 
🔹 جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرمهای مربوطه، به آدرس زیر مراجعه شود:
 
https://techno.msrt.ir/fa/page/1428/