قابل توجه متقاضیان تخفیف شهریه دانشجویی
ارسال شده در تاریخ
1399/03/06
01 و 18 دقیقه

با سلام. دانشجویان متقاضی تخفیف شهریه، پس از مطالعه آیین نامه تخفیفات، در صورت دارا بودن شرایط تخفیف، با پر کردن فرم مربوطه(پیوست) و ارائه مستندات لازم حداکثر تا آخر خرداد ماه جهت تحویل مدارک به امور دانشجویی واحد سپیدان مراجعه نموده یا اسکن مدارک را به farhangsepidan@gmail.com  ارسال نمایند.

شماره پاسخگویی: 09171382313

/tpl/sepidan/up_images/user_files/آییننامهتخفیف0.pdf

/tpl/sepidan/up_images/user_files/فرمتقاضایتخفیفشهریه99.pdf