ضرورت ثبت نام در سامانه‌ی پژوهشیار توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی با تاریخ تصویب پروپزال در قبل از ۹۸/۲/۱
ارسال شده در تاریخ
1399/03/17
04 و 08 دقیقه
شیوه نامه‌ی تکمیلی یکپارچه‌سازی مدیریت پژوهش تحصیلات تکمیلي
تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تاریخ تایید پیشنهاده (پروپزال) آن‌ها در گروه/واحد دانشگاهی (حسب واحد دانشگاهي) قبل از ۹۸/۲/۱ مي‌باشد و تا تاريخ ۹۹/۲/۱ کد از سامانه‌ي کدينگ سازمان CITC دريافت ننموده‌اند، بايد مراحل زير را براي دريافت کد پايان‌نامه/رساله از سامانه‌ي پژوهشيار و اتمام کار در آن انجام دهند:
 1. ایجاد حساب کاربری در سامانه پژوهشیار به آدرس https://ris.iau.ac.ir
 2. ثبت و تکمیل پروپوزال توسط دانشجو(مرحله ۱ پروپوزال)
  دانشجویان کارشناسی ارشد : فعالیت های شما ---> پروپوزال/پایان نامه غیرپزشکی ارشد ---> ارسال پایان نامه/رساله
  دریافت کد پایان نامه/رساله از سامانه (مرحله ۴ یا ۵ پیشنهاده (پروپوزال) حسب مرجع تصویب واحد دانشگاهی مربوطه)
  • لازم به ذکر است در این مرحله فقط فرآیند دریافت کد برای دانشجو صورت می پذیرد
 3. کد پایان نامه/رساله ، پس از تایید توسط مرجع تصویب واحد دانشگاهی ، توسط سامانه پژوهشیار و از طریق ماژول "ثبت کد پایان نامه/رساله" تولید می شود.
 4. بارگذاری نسخه نهایی پایان نامه/رساله بعد از انجام اصلاحات جلسه دفاع توسط دانشجو(مرحله ۱۰ پروپوزال)
  • قابل توجه است که کلیه فرآیندهای مرحله ۱۰ برای دانشجو اعم از ثبت نمره دفاع،ثبت نمره مقاله و ... باید انجام پذیرد.
 5. دریافت گواهی اتمام کار در سامانه پژوهشیار جهت ارائه به اداره امور فارغ التحصیلان (مرحله ۱۰ پروپوزال)
لازم به ذکر است که در فرآیند ایجاد حساب کاربری از دانشجویان سوالی بصورت زیر پرسیده می شود
" آیا تاریخ تصویب پیشنهاده (پروپوزال) شما در گروه آموزشی/واحد دانشگاهی قبل از ۹۸/۲/۱ است و همچنین تا تاریخ ۹۹/۲/۱ کد پایان نامه/رساله از سامانه کدینگ سازمان مرکزي دريافت نکرده ايد؟ "
بدیهی است دانشجویان واجد شرایط باید پاسخ "بله" به این پرسش بدهند تا فرآیند آنها در سامانه از دانشجویان دیگر متمایز شود.
قابل ذکر است کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که قبلاً دفاع کرده اند ولی کارهای مربوط به فارغ التخصیلی خود را انجام نداده اند لازم است ثبت نام در این سامانه را انجام دهند.