لزوم تسویه حساب شهریه جهت دریافت کارت ورود به جلسه پایان ترم
ارسال شده در تاریخ
1399/03/19
23 و 12 دقیقه

دانشجویان محترم  هرچه سریعتر نسبت به پرداخت شهریه خود ازطریق واریز اینترنتی جهت گرفتن کارت ورود به جلسه اقدام نمایند .

عواقب ناشی ازعدم پرداخت به موقع و نداشتن کارت ورود به جلسه امتحانات برعهده دانشجو می باشد.