دریافت کارت ورود به جلسه
ارسال شده در تاریخ
1399/03/21
04 و 36 دقیقه

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به برگزاری حضوری امتحانات و تغییرات پیش آمده در تاریخ و ساعت امتحانات لطفاً قبل از شروع امتحانات با ورود به سامانه ثبت نام و اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس http://94.74.170.132/loginb.aspx  و دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ و ساعت امتحانات خود مطلع شوید.

روز امتحان زمان مناسبی برای دریافت کارت ورود به جلسه نیست. عواقب ناشی از عدم حضور در جلسه امتحان برعهده دانشجو می باشد.