عدم تشکیل کلاس خانم دکتر سلطانی
ارسال شده در تاریخ
1396/01/27
06 و 51 دقیقه

کلاسهای خانم دکتر سلطانی در روز دوشنبه 96/1/28 برگزار نمی گردد کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد