عدم تشکیل کلاس دکتر مرزبان
ارسال شده در تاریخ
1396/02/10
04 و 07 دقیقه

کلیه کلاسهای دکتر امین مرزبان در روز دوشنبه 96/2/11 برگزار نمی گردد کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد