قابل توجه دانشجویان درس سمینار دکتر نجفی
ارسال شده در تاریخ
1396/03/09
06 و 14 دقیقه

دانشجویان گروه برق که درس سمینار را در مهر ماه گذشته اخذ نموده اند جهت ارائه سمینار در تاریخ 30 خرداد ماه در واحد حضور داشته باشند. موارد لازم جهت ارائه سمینار به شرح زیر است :

- فایل پاورپوینت جهت ارائه در حدود 20 دقیقه

- حداقل 5 مقاله مرتبط با موضوع سمینار

- پیشنهاد می شود دانشجویانی که موضوع پایان نامه آنها مشخص شده، سمینار آنها مرتبط با پایان نامه باشد

- بدیهی است عدم حضور دانشجویان برای ارائه سمینار به منزله عدم کسب نمره از این درس خواهد بود