تغییر ساعت امتحانات 8:30 مورخ 24 و 28 خردادماه
ارسال شده در تاریخ
1396/03/13
06 و 22 دقیقه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که امتحانات ساعت 8:30 مورخ 24 و 28 خرداد ماه به دلیل برنامه شبهای قدر به ساعت 14:30 همان روزها تغییر یافت.

تاریخ و ساعت برخی دیگر از امتحانات نیز تغییر یافته است. لطفاً پس از تصفیه حساب مالی از شنبه 13 خردادماه ساعت 10 صبح به بعد کارت ورود به جلسه امتحانات خود را که حاوی اطلاعات صحیح می باشد از سایت دانشگاه دریافت نمایید

تاریخ و ساعتهای امتحانی درج شده در چک لیست انتخاب واحد معتبر نمی باشد.