زمان برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات
ارسال شده در تاریخ
1396/04/20
02 و 34 دقیقه

بدینوسیله به اطلاع  دانشجویان ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات که پروپوزال آنها به مرحله شورای پژوهشی رسیده می رساند جلسه دفاع از پروپوزال در تاریخ 28 تیرماه 96 از ساعت 9 در ساختمان آموزشی برگزار می گردد.

مدیرگروه کامپیوتر

دکتر مصطفی جهانگیر