جلسه دفاع از پروپوزال
ارسال شده در تاریخ
1396/06/06
01 و 13 دقیقه

جلسه ارائه و دفاع از پروپوزال دانشجویان رشته های مهندسی برق در روز سه شنبه 96/6/7 و دانشجویان رشته کامپیوتر در روز چهارشنبه 96/6/8 در دانشگاه برگزار می گردد