برگزاری جلسه ارائه پروپوزال
ارسال شده در تاریخ
1396/06/13
06 و 26 دقیقه

جلسه ارائه پروپوزال دانشجویان تجارت الکترونیک و کامپیوتر در تاریخ 20 شهریورماه 96 و برق و الکترونیک در تاریخ 23 شهریورماه 96 برگزار می گردد.

آخرین مهلت برای دانشجویانی که در این تاریخ موفق به ارائه پروپوزال نشوند روز شنبه 25 شهریور ماه می باشد.